Senast uppdaterad: 2023-06-22 klockan 10.06  |  Tidigare

Hållplats Hästtorget läge A och Klosterplan läge A mot resecentrum trafikeras inte under Killebom 3-11 juli

På grund av vägasvtängningar under Killebom kan inte hållplatserna trafikeras. 

Publicerat: 2023-06-22 klockan 10.06