Senast uppdaterad: 2023-01-24 klockan 14.47  |  Aktuellt

Hållplats Jössarinken läge B mot Mörrum flyttas tillfälligt

På grund av byggnation av ny gång och cykelväg i Mörrum flyttas hållplats Jössarinken läge B mot Mörrum cirka 200 meter till in och utfart till Ringvägen. 25 februari beräknas flytt tillbaka till ordinarie hållplatsläge.  

Publicerat: 2023-01-24 klockan 14.47