Senast uppdaterad: 2020-04-01 klockan 11.36  |  Aktuellt

Hållplats Karlskrona Centralstation från 13 december

På grund av bygget på Pottholmen, flyttas hållplatsen Karlskrona Centralstation (riktning mot centrum) cirka 50-75 meter norrut. Hållplatsen kommer att flyttas tillbaka någon gång i maj 2020.

Publicerat: 2019-12-12 klockan 16.15