Senast uppdaterad: 2021-05-12 klockan 11.25  |  Aktuellt

Hållplats Polhemsgatan läge B mot Lyckeby flyttas tillfälligt från och med 12 maj

Tillfällig hållplats finns vid Tullskolan 60 meter innan ordinarie hållplats.

Publicerat: 2021-05-12 klockan 11.25