Senast uppdaterad: 2023-08-28 klockan 10.22  |  Tidigare

Hållplats Ramdala flyttas 4 juli

Nu har arbetet på E22 kommit till Ramdala. Hållplats Ramdala
måste flyttas då den hamnar mitt arbetsområdet.
Nya placeringen vid Vinbergavägen strax öster om ordinarie läge Ramdala blir säkrare än nuvarande då det finns gångväg
och passage under vägen till hållplatsen mot Karlskrona.

Publicerat: 2023-06-22 klockan 10.03