Senast uppdaterad: 2021-06-23 klockan 10.07  |  Tidigare

Hållplats Tennishallen, Gullbergslyckan, Vägga idrottsplats och Skogsborg mot Resecentrum trafikeras inte måndag 28 juni

På grund av vägarbete på Rosenvägen så trafikerar linje 250 via Bodetorptsvägen. Resande hänvisas till närmaste hållplats "gamla" Skogsborg och Österslättskolan som öppnas för linje 250 denna dag. 

Publicerat: 2021-06-23 klockan 10.07