Senast uppdaterad: 2023-07-13 klockan 13.38  |  Tidigare

Hasslöfestivalen 13 - 16 juli

Under Hasslöfestivalen kan inte hållplats Horn, Hasslö och hållplats Knutsgård läge B och Sörensväg läge B trafikeras. Resande hänvisas till tillfällig hållplats för Hasslöfestivalen.

Extratrafik går kvälls och nattetid, se reseplaneraren för tider. 

Publicerat: 2023-07-13 klockan 13.38