Senast uppdaterad: 2021-11-30 klockan 14.22  |  Tidigare

Inställda Öresundståg 30 november

Förseningar och delinställda tåg förekommer på sträckan Hässleholm-Karlskrona, orsaken är flera signal- och växelfel orsakade av väderleken på sträckan. 

Karlskrona-Ronneby kl. 14.47
Buss ersätter sträckan. 

Inlägget uppdateras när vi får ny information. 

Publicerat: 2021-11-30 klockan 14.22