Senast uppdaterad: 2021-12-01 klockan 13.14  |  Tidigare

Inställda tåg 1 december

På grund av rådande väderlek väntas förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken. 

Öresundstågen ställs in varannan avgång från Karlskrona- Bromölla med start kl07.47 Bussar ersätter de inställda avgångarna. 

Även Pågatågen är inställda ifrån Karlshamn mot Kristianstad

Ny information om inställda tåg 2021-12-01 kl 13:06

Tåg 1957 Karlshamn- Kristianstad C

Tåg 1976 Kristianstad C - Karlshamn

Tåg 1952 Kristianstad C - Karlshamn

Tåg 1972 Kristianstad C -Karlshamn

Tåg 1975 Karlshamn - Kristianstad C

Tåg 1959 Karlshamn - Kristianstad C

Tåg 1958 Kristianstad C - Karlshamn

Tåg 1970 Kristianstad C - Karlshamn

Tåg 1954 Kristianstad C - Karlshamn

Tåg 1977 Karlshamn - Kristianstad C

Tåg 1955 Karlshamn - Kristianstad C

Tåg 1974 Kristianstad C - Karlshamn

Tåg 1961 Karlshamn - Kristianstad C

Tåg 1956 Kristianstad C - Karlshamn

Tåg 1979 Karlshamn - Kristianstad C

Tåg 1979 Karlshamn- Kristianstad C

Tåg 1979 Karlshamn - Kristianstad C

Tåg 1973 Karlshamn - Kristianstad C

 

 

 

 

 

 

Publicerat: 2021-11-30 klockan 20.31