Senast uppdaterad: 2021-05-18 klockan 15.10  |  Tidigare

Linje 562 delvis inställd 17 - 23 maj.

På grund av byte av vägtrumma på väg 15 utanför Lönsboda får bussen en ny körväg en lång rad hållplatser mellan Lönsboda och Vilshult dras in och bussens restid ökar med cirka 10 minuter.

Hållplatser som påverkas:
• Lönsboda Kyrkshultsvägen (läge A+B) stängs. Hänvisning till hållplats Lönsboda busstn, cirka 1,1 km i nordvästlig riktning, på Bredgatan.
• Ö Gisslaboda (läge A+B) stängs. Hänvisning till hållplats Lönsboda busstn, cirka 2,4 km västerut, på Bredgatan.
• Hunshult (läge A+B) stängs. Hänvisning till hållplats Lönsboda busstn, cirka 4,6 km västerut, på Bredgatan.
• Hunshult Juhlins (läge A+B) stängs. Hänvisning till hållplats Lönsboda busstn, cirka 5,3 km i nordvästlig riktning, på Bredgatan.
• Rönhult (läge A+B) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Arkelstorpsvägen, väster om korsningen med Lönsbodavägen, cirka 5,4 km i sydöstlig riktning.
• Skälmershult (läge A+B) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Arkelstorpsvägen, väster om korsningen med Lönsbodavägen, cirka 4 km i sydöstlig riktning.
• Möllelycke (läge A+B) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Arkelstorpsvägen, väster om korsningen med Lönsbodavägen, cirka 3,2 km i sydöstlig riktning.
• Skjutbanan (läge A+B) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Arkelstorpsvägen, väster om korsningen med Lönsbodavägen, cirka 1,9 km i sydöstlig riktning.

• Slätten (läge A+B) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Arkelstorpsvägen, väster om korsningen med Lönsbodavägen, cirka 1,4 km i sydöstlig riktning.

 

Publicerat: 2021-05-14 klockan 15.35