Senast uppdaterad: 2022-05-18 klockan 09.09  |  Tidigare

Linje 630 - Ändring i tidtabellen från 1 april

Från och med den 1 april avgår tur 1 på linje 630 tio minuter tidigare än vad som anges i nuvarande tidtabell.
Avgångstiden från Norra Vilboken blir 05:12 istället för 05:22 och det blir även en tidsförskjutning med tio minuter på samtliga påföljande hållplatser.

Förändringen genomförs för att skapa möjlighet till vidare resa mot Karlskrona med linje 600 med avgångstid 06:03 från Karlshamns resecentrum.

Publicerat: 2022-03-18 klockan 07.48