Senast uppdaterad: 2022-10-18 klockan 16.24  |  Tidigare

Linje 8 och 9 får en liten omväg 24 oktober till och med 7 november

Lasarettsvägen mot Sjukhusetshuvudentré är avstängd på grund av vägarbete. Alla hållplatser trafikeras men vi får köra lite omvägar och restiden kommer bli lite längre.  Hållplats Sjukhuset huvudentré flyttas till hållplatsen intill där normalt Ekoxen och Linnea stannar. 

Turtätheten på linje 9 kommer bli lite mindre än normalt.

Från och med 8 november kan vi köra som normalt igen. 

Publicerat: 2022-10-18 klockan 16.20