Senast uppdaterad: 2022-08-10 klockan 19.23  |  Tidigare

Nättraby E22 trafikeras inte kvälls och nattetid mellan kl.19.00 och 06.00

På grund asfalteringsarbete är E22 avstängd 8, 9 och 10 augusti och hållplats Nättraby E22 kan inte trafikeras. Resande hänvisas till hållplats Nättraby hörnet.

Publicerat: 2022-08-09 klockan 16.00