Senast uppdaterad: 2022-02-14 klockan 09.21  |  Tidigare

Infartsleden öppnar igen 1 mars

Från 1 november och till 28 februari pågår ett förstärkningsarbete på infartsleden mellan brohålan och trafikljusen.  Det finns risk att våra bussar kommer drabbas av förseningar. 

Bussfil kommer plockas bort.  Tack vare bussfilen så har snabbussar och Kustbussar kommit fram i rätt tid eller med endast mindre förseningar under den tid som arbetet pågått. 

Vi följer noggrant hur arbetet påverkar bussarna och vi kommer allt vi kan för att du ska få en så behaglig resa som möjligt.

Välj att resa med tåg om möjligt!

Håll dig uppdaterad här på vår hemsida.

Se även Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/servicemeddelanden/ny-trafikomlaggning-pa-infartsleden/

Publicerat: 2021-10-28 klockan 15.23