Senast uppdaterad: 2021-12-03 klockan 15.12  |  Aktuellt

Risk för förseningar till och från Trossö från och med 1 november

Från 1 november och fram till en bit in i januari pågår ett förstärkningsarbete på infartsleden mellan brohålan och trafikljusen.  Det finns risk att våra bussar kommer drabbas av förseningar. 

Bussfil kommer tillbaka från och med söndag eftermiddag 5 december! Tack vare bussfilen så kommer snabbussar och Kustbussar fram i rätt eller med endast mindre förseningar. 

Vi följer noggrant hur arbetet påverkar bussarna och vi kommer allt vi kan för att du ska få en så behaglig resa som möjligt.

Välj att resa med tåg om möjligt!

Håll dig uppdaterad här på vår hemsida.

Se även Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/nyheter-karlskrona-kommun/forstarkning-av-betongpalar-under-infartsleden-ska-ge-en-okad-trafiksakerhet/

 

Publicerat: 2021-10-28 klockan 15.23