Senast uppdaterad: 2023-03-08 klockan 10.03  |  Aktuellt

Tidtabeller justeras i Karlskrona

Med anledning av ombyggnaden av E22 justerar vi tidtabellerna och lägger på några minuter på restiden för linje 2, snabbussen linje 2, linje 123 och Kustbussen 500. En uppdaterad tidtabell hittar du på vår hemsida och i appen.

Ändringarna gäller från den 19:e mars.

Publicerat: 2023-03-08 klockan 10.03