Senast uppdaterad: 2023-04-26 klockan 11.46  |  Tidigare

Trafikförändringar Karlshamn centrum under kväll och natt 26 april

På grund av vägavstängning från kl.19.00 till kl.05.30 onsdag 26 april på Prinsgatan vid Hinsetunneln kommer trafiken ledas om medsols runt Karlshamn centrum. All busstrafik norrifrån kör till Resecentrum och fortsätter sin tur medsols runt Karlshamn centrum, se karta. 
Det betyder att hållplats City Gross läge A, Nya Stan läge A, Centrum väst läge B, Campus Östra piren läge B, Väggaskolan läge A och Österslättskolan läge A inte trafikeras. 
Resenärer till och från dessa hållplatser hänvisas till hållplatser motsatta sida vägen. 

Publicerat: 2023-04-26 klockan 11.46