Senast uppdaterad: 2022-06-13 klockan 14.37  |  Aktuellt

Tryckfel i sommartidtabellen för skärgårdstrafiken

I sommartidtabellen för skärgårdstrafiken är det ett tryckfel på sidan 21 för Hop-on Hop off. Det är sista turen med M/F Annaskär som är fel och nedan är det rätta.    

Fisktorget                         16.00
Pottholmen                       16.05
Dragsö                              16.10
Brändaholm                      16.15
Saltö Fiskhamn                 16.20
Björkholmen                     16.20
Lindholmen                         -
Kungsbrotrappan             16.40
Marinmuseum                  16.50
Handelhamnen                 16.55
Mjölnareholmen östra      17.00
Wämöparken                       -
Skeppsbron                      17.05
Mjölnareholmen östra        -
Handelshamnen               17.10

Publicerat: 2022-06-13 klockan 14.37