Senast uppdaterad: 2021-06-09 klockan 09.48  |  Tidigare

Vägarbete på Sölvesborgsvägen i Karlshamn som påverkar hållplats Baldersvägen 15 och 16 juni

Armaturer i gatubelysning ska bytas och norrgående trafik leds om annan väg. Hållplats Baldersvägen norrgående riktning kan inte trafikeras dessa dagar mellan kl. 06.30 och 16.00. Resande hänvisas till hållplats Vekerumsvägen.

Trafik leds om via Vekerumsvägen, Rörvägen och Länsmavägen.

Publicerat: 2021-06-09 klockan 09.48