Tillgänglighets-redogörelse för appen

Vi tillhandahåller appen Blekingetrafiken. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna använda appen.

Tillgänglighet för appen Blekingetrafiken

Den här sidan beskriver hur vår app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Appens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. I avsnittet ”kända problem” finns information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även kontakta oss via e-postadressen kundservice@blekingetrafiken.se eller ringa telefonnummer 0455-569 00.

Meddela tillgänglighetsbrister i appen

Meddelandefunktionen är helt anonym. Formuläret används endast för rapportering av tillgänglighetsrelaterade problem. Kontakta i stället vår kundservice om du behöver allmän hjälp med appen.

Beskriv de problem du upplever så utförligt som möjligt. Exempelvis vad som händer, vad du försöker göra, i vilken app-version, med vilket operativsystem och med vilket hjälpmedel.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kända problem i iOS

Förstoring av text

All text ska vara skalbar.

Exempel på kända fel

  • Sökresultatet vid sökt resa presenteras inte på ett tydligt sätt om en användare använder de största textstorlekarna i iPhone.

Planen framåt

Förbättringar sker löpande där vi prioriterar de viktigaste delarna först. Alla fel beräknas vara åtgärdade under 2021.

Skärmrotation

Innehållet ska kunna presenteras både i stående och liggande skärm.

Planen framåt

Appen är låst till att enbart visas på en stående skärm. Vi planerar för tillfället inte för någon vidareutveckling av den här punkten. Användare som har behov av resesökning eller biljettköp på en liggande skärm hänvisas till blekingetrafiken.se.

Gester

Innehåll och funktioner ska kunna användas utan svåra gester.

Exempel på kända fel

  • Efter en sökt resa visa ett antal avgångar. För att se tidigare eller senare avgångar krävs att användaren svajpar på skärmen.

Planen framåt

Förbättringar sker löpande där vi prioriterar de viktigaste delarna först. Alla fel beräknas vara åtgärdade under 2021.

Felmeddelanden

Alla felmeddelanden måste skrivas ut i text och ska kunna läsas upp. Det finns några fall där det inte fungerar så.

Planen framåt

Vi beräknar ha åtgärdat felen under sista kvartalen av 2021 eller första kvartalet 2022.

Gruppering av innehåll

För att underlätta för användaren att identifiera grupper med objekt ska dessa grupperas i koden.

Exempel på kända fel

  • Vid godkännande av kontovillkor i samband med skapande av ett konto är text och knapp inte grupperad.

Planen framåt

Genomgång kommer göras och felen beräknas vara åtgärdade senast andra kvartalet 2022.

Kända problem i Android

Skärmrotation

Innehållet ska kunna presenteras både i stående och liggande skärm.

Planen framåt

Appen är låst till att enbart visas på en stående skärm. Vi planerar för tillfället inte för någon vidareutveckling av den här punkten. Användare som har behov av resesökning eller biljettköp på en liggande skärm hänvisas till blekingetrafiken.se

Felmeddelanden

Alla felmeddelanden måste skrivas ut i text och ska kunna läsas upp. Det finns några fall där det inte fungerar så.

Planen framåt

Vi beräknar ha åtgärdat felen under sista kvartalen av 2021 eller första kvartalet 2022.

Gester

Innehåll och funktioner ska kunna användas utan svåra gester.

Exempel på kända fel

  • Efter en sökt resa visa ett antal avgångar. För att se tidigare eller senare avgångar krävs att användaren svajpar på skärmen.

Planen framåt

Förbättringar sker löpande där vi prioriterar de viktigaste delarna först. Alla fel beräknas vara åtgärdade under 2021.

Så har vi testat appen

Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Blekingetrafiken har gemensam apputveckling, då apparna bara har marginella skillnader har vi utgått ifrån den granskning som gjordes av appen Skånetrafiken under april 2021. Granskning gjordes av konsultbolaget Funka.

Tillgänglighetsgranskningarna öppnas som PDF-dokument.

Parallellt med Funkas granskning har flera användbarhetstester genomförts med personer som är blinda eller har kraftigt nedsatt syn. Inom den gemensamma apputvecklingen finns ett väl utvecklat samarbete med olika intresseorganisationer för att säkerställa att appen fungerar på bästa sätt för användarna.