Tillgänglighetsredogörelse App

Vi tillhanda håller appen Blekingetrafiken.
Vår strävan är att alla skall kunna använda vår app obehindrat. 

Tillgänglighet för appen Blekingetrafiken

Den här sidan beskriver hur vår app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Appens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. I avsnittet ”kända problem” finns information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även kontakta oss via e-postadressen kundservice@blekingetrafiken.se eller ringa telefonnummer 0455-569 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kända problem iOS / Iphone

Kända problem Android

Hur vi testat appen

Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Blekingetrafiken har gemensam apputveckling, då apparna bara har marginella skillnader har vi utgått ifrån den granskning som gjordes av appen Skånetrafiken under april 2021. Granskning gjordes av konsultbolaget Funka och går att ta del av nedan.

Funkas granskning av iOS-appen
Funkas granskning av Android-appen

Parallellt med Funkas granskning har flera användbarhetstester genomförts med personer som är blinda eller har kraftigt nedsatt syn. Inom den gemensamma apputvecklingen finns ett väl utvecklat samarbete med olika intresseorganisationer för att säkerställa att appen fungerar på bästa sätt för användarna.