Tillgänglighets-redogörelse

Blekingetrafiken står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Tillgänglighet för blekingetrafiken.se

Den här sidan beskriver hur blekingetrafiken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi publicerar en fullständig tillgänglighetsredogörelse här senast 23 september 2020.

Webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. I avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” finns detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från blekingetrafiken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, så kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Formuläret för förseningsersättning och reklamation samt formuläret för frågor till kundservice kan orsaka problem vid uppläsning.
  • Sökresultatsidan för resesök kan orsaka problem vid uppläsning.
  • Vissa sidor innehåller pdf-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och kan orsaka problem vid uppläsning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa sidor innehåller pdf-dokument med otillräcklig kontrast och kan orsaka problem vid uppläsning.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Sökningar på sökresultatsidan för resesök kan orsaka problem vid navigering med Tab-tangenten (så kallad ”tabbning”).

Oskäligt betungande anpassning

Blekingetrafiken åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga, exempelvis tidtabeller och kartor i pdf-format. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av blekingetrafiken.se. Webbyrån Milou har med hjälp av automatiska verktyg gjort en oberoende granskning av blekingetrafiken.se. Senaste bedömningen gjordes den 26 november 2019.

Webbplatsen publicerades den 18 november 2019. Redogörelsen uppdaterades senast den 27 november 2019.