Vad är trygghet för dig?

Vårt viktigaste uppdrag är att du ska känna dig trygg när du reser med oss.
Trygghet betyder olika saker för oss alla. Det vi kan påverka, ska vi påverka.

När vi vet i vilka situationer du känner dig otrygg i kommer vi kunna göra något åt det. Det kan vara när du väntar eller går förbi en hållplats, en station och i situationer ombord på våra bussar och tåg.

Din känsla är viktig för oss, oavsett hur ofta eller sällan du reser.    Låt oss veta.  Mellan den 10 november och 10 december vill vi att du svarar på den här enkäten. 

Här länkas du till enkäten

Enkäten består av en karta där du prickar in vilka platser som du känner dig otrygg och varför. Resultatet kommer att ge oss en fingervisning om det finns otrygga platser. För att få en djupare förståelse om hur platserna upplevs kommer vi genomföra intervjuer.  

 

Tillsammans gör vi skillnad

Sedan slutet av 1990-talet genomförs lokala trygghetsundersökningar i Blekinge. Länsstyrelsen i Blekinge, Polisen, länets kommuner och Blekingetrafiken gör nu djupdyk i trygghetsfrågor i och i anslutning till kollektivtrafiken.