Kungsplan + tåg/kust

Samtliga resenärer räknas, både avstigande och kvar ombord. Fyll i totalen i fältet Resenärer.

För Krösatåg, skriv Krösa i fältet för linje, och för Öresundståg skriv Ötåg

Om linjen är en snabbuss, lägg till ett "s" på slutet, t ex 3s