Serviceresor

Vi hjälper dig som är i behov av färdtjänst och sjukresor.

Färdtjänst

Allmänt om färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som på grund av funktionshinder inte kan åka med tåg eller buss. Färdtjänst utförs med särskilt anpassade minibussar och personbilar.

Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst.

Ansökan

Du ansöker om färdtjänst hos din färdtjänsthandläggare på Region Blekinge på telefonnummer 0455 - 233 90 under vardagar mellan klockan 9 - 12. Om ingen handläggare är anträffbar så kan du lämna ett meddelande och bli uppringd.

Priser

Priset baseras på antal zoner och ålder. Du betalar för maximalt sex zoner. Om du betalar kontant så kan föraren maximalt växla en 200-kronorssedel. Du kan även betala din färdtjänstresa med Swish. När du beställer din resa så ska du meddela om du betalar med Swish. Swish-numret är 123 546 54 71.

Priserna är för resa inom 1 zon:

Färdtjänstresenär

0 - 19 år: 15 kronor

20 år och över: 25 kronor

Medresenär

0 - 7 år: 0 kronor

7 - 19 år: 15 kronor

20 år och över: 25 kronor

Om du reser med buss eller tåg inom Blekinge och har färdtjänsttillstånd så betalar du 15 kronor i första zonen och därefter 12 kronor per zon. Du betalar för högst sex zoner.

Beställ resa

Om du behöver resa med färdtjänst så beställer du din resa hos vår beställningscentral via telefon. Eftersom vi samordnar resorna med sjukresor och öppen närtrafik så uppskattar vi att du beställer din sjukresa i så god tid som möjligt. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål.

Du måste förbeställa din resa om du ska resa utanför beställningscentralens öppettider.

Din önskade restid kan förskjutas en timme framåt eller bakåt i tid. När du beställer din resa så anger vår beställningscentral en beräknad tid för avresan. Eftersom tiden är beroende av andra resenärer, trafiksituationen, väglaget, och liknande, så kan du inte få en exakt tid. Räkna med att tiden under normala förhållanden kan förskjutas med upp till 15 minuter.

Se aktuella öppettider och kontaktuppgifter till vår beställningscentral.

Avbeställning

Du ska alltid avbeställa din resa om du inte avser att resa. Din avbeställning ska du göra snarast möjligt och det gäller även schemalagda resor som arbetsresor. Tänk på att din avbeställning ger någon annan möjlighet att resa.

Du betalar 100 kronor om du inte avbeställer din resa. Det gäller även om du avbeställer resan senare än en timme före avtalad tid.

Restider

Du har möjlighet att resa med färdtjänst under dessa tider:

  • Måndag - torsdag, helgfri: klockan 5 - 24
  • Fredag, helgfri: klockan 5 - 2
  • Lördag, helgfri (även midsommarafton, julafton och nyårsafton): klockan 5 - 2
  • Söndag och helgdag: klockan 5 - 24

Färdtjänst med allmän service

Du som har beviljats färdtjänsttillstånd har rätt till färdtjänst med allmän service. Har du behov av hjälp under färd i en omfattning som chauffören inte kan lämna så kan du beviljas rätt till ledsagare när reser med färdtjänstens fordon.

Personer med grav synskada och personer som bor i kommunernas särskilda boenden för äldre, med personal dygnet runt, har rätt till ledsagare utan prövning. Det gäller inte vid boende i servicelägenhet eller trygghetsboende.

Den hjälp som ges av chauffören vid allmän service varierar beroende på om du har med dig en ledsagare eller inte. Kontakta någon av färdtjänsthandläggarna på Region Blekinge om du har frågor kring färdtjänst med allmän service.

Färdtjänst med utökad service

Om du har behov av hjälp utöver vad som omfattas av den allmänna servicen så kan du bli beviljad utökad service. Den beviljas normalt för samma period som färdtjänsttillståndet men kan också beviljas för korta, tillfälliga behov.

Chaufförservice

Chaufförsservice innebär att du blir hämtad vid dörren till din bostad och följd till dörren vid resmålet.

Från 1 maj 2018 beviljas inte chaufförsservice av färdtjänsthandläggarna längre. Alla färdtjänstkunder kan om de så vill använda tjänsten, om de har behov av chaufförens stöd för att kunna ta sig till eller från fordonet. Tjänsten kan inte användas för andra behov än stöd och hjälp vid din förflyttning till och från bilen och hjälp med nödvändiga hjälpmedel.

Du kan exempelvis inte få chaufförsservice för hjälp att bära bagage eller att låsa dörren. Kom ihåg att du själv måste be om chaufförsservice när du ringer till beställningscentralen för att beställa din färdtjänstresa, och att du själv bestämmer i vilken omfattning du behöver hjälpen. Kanske klarar du att själv ta dig till bilen ibland eller på vissa platser.

Om du reser tillsammans med en ledsagare så kan du inte boka chaufförsservice, eftersom det då är ledsagarens uppgift att hjälpa dig till och från bilen.

Trapptransport

Vid behov kan du få rätt till trapptransport vid hemadressen i maximalt sex månader i väntan på annan bostad, bostadsanpassning eller liknande. Trapptransport kan inte ges om det är förenat med extrema svårigheter att utföra tjänsten eller oacceptabla risker för resenär eller chaufför. Trapptransportstjänsten förutsätter att du har tillgång till en rullstol och att du inte väger över 120 kilo.

Du ansöker om trapptransport vid hem- och besöksadressen hos vår beställningscentral via telefon. Din ansökan måste göras senast tio arbetsdagar före planerad användning. Det görs en inspektion av trappan och rullstolen innan man beslutar om trapptransport. Vi ringer och meddelar beslutet via telefon.

Ensamåkning

Ensamåkning kan beviljas om du har mycket speciella skäl.

Extra benutrymme

Om du av någon anledning har behov av större benutrymme än vad som är normalt.

Begränsad omvägstid

Om det finns särskilda skäl så kan tiden för omvägar begränsas.

Annan särskilt anpassad tilläggsservice

Beroende på individuella behov så kan det undantagsvis finnas behov av andra former av särskilt anpassad service under färdtjänstresan. Behöver du hjälp utöver tilläggsservicen så ingår inte det i färdtjänsten. Hjälpbehovet är då vanligtvis en uppgift för din hemkommun.

Arbetsresor och studieresor

Du kan köpa 30-dagarsbiljett via din färdtjänsthandläggare på Region Blekinge om du är yrkesverksam eller studerar. 30-dagarsbiljetten gäller en tur- och returresa per dag mellan din bostad och arbetsplats eller skola. Om du har frågor om ditt månadskort så kontaktar du oss på telefonnummer 0455 - 569 00.

Du får också åka buss och tåg inom din valda zon. Vid sådana resor är kortet opersonligt och du får ta med dig en ledsagare utan avgift. Kom ihåg att alltid ta med dig ditt Färdtjänstkort.

Om du arbetar eller går i skolan utanför länet får du åka färdtjänst om pendlingstiden, enkel väg, med allmänna kollektivtrafiken inte överstiger 1,5 timme för dagpendling och 2,5 timme för veckopendling. Allmän kollektivtrafik och färdtjänstens fordon kombineras om möjlighet finns. För dig som studerar på grundskola eller gymnasieskola gäller särskilda regler beroende på om du är eller inte är berättigad till läsårskort från din skola.

Bagage

Vid färdtjänstersa får du som färdtjänstresenär, medresenär och ledsagare ta med sig maximalt två kollin normalt bagage. Om du exempelvis har handlat så räknas din varukasse som bagage. Det gäller även hopfälld barnvagn om du reser med barn.

Chauffören hjälper dig som färdtjänstresenär med ditt bagage och eventuellt hjälpedel, i och ur fordonet. De förflyttningshjälpmedel som behövs för resan får också tas med.

Vid anslutningsresa till tåg, flyg eller liknande kan ytterligare bagage beviljas, men i rimlig omfattning. Prata med vår beställningscentral om detta är aktuellt. Ett extra förflyttningshjälpmedel får undantagsvis tas med i mån av plats och efter samråd med vår beställningscentral.

Ledsagare och medresenär ansvarar själva för hantering av sitt bagage och placerar det enligt chaufförens anvisningar. De kan inte förvänta sig eller kräva någon hjälp av chauffören med hantering av sitt bagage.

Ledsagare

Om du har tillstånd så kan du ta med dig en ledsagare gratis i färdtjänstens fordon. Det framgår av ditt färdtjänstbeslut om du har rätt till ledsagare.

Om du ska resa med buss eller tåg inom Blekinge så får du alltid ta med dig en ledsagare utan extra kostnad.

Matkasse

Chauffören kan hjälpa till med att bära två matkassar (eller kollin) till eller från din dörr. Det gäller även från en mötespunkt vid affären, järnvägsstationen eller flygplatsen till fordonet.

Tjänsten kostar extra och bokas i samband med att du beställer din färdtjänstresa hos vår beställningscentral. Avgiften gäller även för dig som är beviljad chaufförservice.

Rullstol

Om du är rullstolsburen så måste du kontrollera att den rullstol du planerar att sitta i vid färd är godkänd för transport av tillverkaren. Olika tillverkare av rullstolar har olika regler.

Om du inte kan flytta över och sitta i bilsätet under färd så ska det finnas ett intyg på att rullstolen är godkänd och utrustad på korrekt sätt för transport. Ta kontakt med din hjälpmedelsförskrivare för intyg.

Riksfärdtjänst

Allmänt om Riksfärdtjänst

Resa med Riksfärdtjänst kan enligt lag beviljas den som har ett stort och varaktigt funktionshinder som omöjliggör självständig resa med allmänna kommunikationer.

Med Riksfärdtjänst har personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre fritidsresor inom landet, till normala kostnader. Lagen ger dessa personer ersättning för fördyrade kostnader i samband med sådana resor, det vill säga kostnader som orsakas av funktionshindret. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Inte arbete eller studier.

Tillstånd krävs

För att få resa med Riksfärdtjänst måste du ha ett särskillt tillstånd. Ett tillstånd till färdtjänst ger inte automatiskt tillstånd till Riksfärdtjänst. Du gör ansökan hos din färdtjänsthandläggare.

Riksfärdtjänst får anlitas om du ansökt och fått tillstånd. Du "beställer" alltså inte en riksfärdtjänstresa, utan ansöker om varje resa du önskar göra. En bedömning görs om du uppfyller kraven för denna resa.

Vid frågor

Du kan kontakta våra färdtjänsthandläggare på telefonnummer 0455 - 233 90 under vardagar mellan klockan 9 - 12. Om ingen handläggare är anträffbar så kan du lämna ett meddelande och bli uppringd.

Sjukresa

Allmänt om sjukresor

Resor med buss och tåg inom länet är avgiftsfria för vissa besök till sjukvården. Om din sjukresa är gratis så medföljer ett resebevis med din kallelse. Resebeviset är ditt färdbevis till och från sjukvården.

Resebevis

Region Blekinge har ett resebevis för gratis sjukresa till och från vården. Det gäller för resor inom Blekinge med våra bussar, Öresundståg, Pågatåg och Krösatågen. Resebeviset bifogas i kallelsen från Region Blekinge.

Resebeviset är personligt. Vid en biljettkontroll ska du kunna visa legitimation. Resebeviset gäller för tur- och returresa, och en medresenär får följa med kostnadsfritt. Om resebeviset är utställt på en minderårig så gäller resebeviset som färdbevis för hela familjen.

Priser

Region Blekinge bestämmer reglerna för resor till vården. Besök Region Blekinges hemsida för information om priser.

Du kan betala din sjukresa med Swish. När du beställer din resa så ska du meddela om du betalar med Swish. Swish-numret är 123 546 54 71.

Beställ resa

Om du behöver resa till vården så beställer du din sjukresa hos vår beställningscentral via telefon. Eftersom vi samordnar resorna med färdtjänst och öppen närtrafik så uppskattar vi att du beställer din sjukresa i så god tid som möjligt. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål.

För akuta sjukresor utanför beställningscentralens öppettider så ringer du 165 00. Följ hänvisningarna för att komma i kontakt med vår dygnet-runt-service.

Se aktuella öppettider och kontaktuppgifter till vår beställningscentral.

Sjukresa utanför Blekinge

Om du är remitterad till en sjukvårdsinrättning utanför Blekinges gränser så beställer du din sjukresa hos beställningscentralen via telefon. Du åker sedan med våra servicefordon, tåg eller flyg. Beställning av tåg- och flygbiljetter görs på vardagar mellan klockan 8-17. På grund av resans längd så bör din beställning göras i god tid före avresan.