Serviceresor

Vi hjälper dig som är i behov av färdtjänst och sjukresor.

Färdtjänst

Allmänt om färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som på grund av funktionshinder inte kan åka med tåg eller buss. Färdtjänst utförs med särskilt anpassade minibussar och personbilar.

Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst.

Seniorbiljett inte giltig för färdtjänst

Av kapacitetsskäl är inte seniorbiljetten giltig som färdbevis i resor med färdtjänst. För att resa med färdtjänst krävs att du uppvisar färdtjänstkort.

Beställ resa

Om du behöver resa med färdtjänst så beställer du din resa hos vår beställningscentral via telefon. Eftersom vi samordnar resorna med sjukresor och Närtrafik så uppskattar vi att du beställer din färdtjänstresa vardagen innan avresa. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål.

Du måste förbeställa din resa om du ska resa utanför beställningscentralens öppettider.

Din önskade restid kan förskjutas en timme framåt eller bakåt i tid. När du beställer din resa så anger vår beställningscentral en beräknad tid för avresan. Eftersom tiden är beroende av andra resenärer, trafiksituationen, väglaget, och liknande, så kan du inte få en exakt tid. Räkna med att tiden under normala förhållanden kan förskjutas med upp till 15 minuter. Se aktuella öppettider och kontaktuppgifter till vår beställningscentral.

Priser

Priset baseras på antal zoner och ålder. Du betalar för maximalt sex zoner.

Färdtjänstresenär

Priserna är för resa med färdtjänstens fordon inom en zon:

Ålder Pris
0–19 år 15 kronor
20 år och över 25 kronor

Medresenär

Priserna är för resa med färdtjänstens fordon inom en zon:

Ålder Pris
0–6 år Gratis
7–19 år 15 kronor
20 år och över 25 kronor

Ledsagare

Ledsagare reser gratis.

Allmän kollektivtrafik

Du som har färdtjänsttillstånd kan naturligtvis åka med buss eller tåg inom Blekinge.

Du som är 20 år eller äldre får 25 procent i rabatt på alla biljetter. Du som är 7 till 19 år får 40 procent i rabatt på alla biljetter. Du som är färdtjänstberättigad får vid resa med allmänna kommunikationer ta med en ledsagare utan kostnad.

Kom ihåg att alltid ska kunna visa upp ditt Färdtjänstkort.

Betalning

Din färdtjänst betalas mot faktura. Du får en månadsfaktura där alla resor du gjort under en månad samlas. Det tas inte ut någon fakturaavgift. Du kan också betala med betalkort, Swish eller kontant i bilen vid påstigning. Vid kontant betalning kan föraren växla maximalt en 100-kronorssedel. Önskar du betala med Swish meddelar du det till vår BLI-central då resan beställs. Swish-numret är 123 546 54 71.

Detta gäller angående priser:

  • Barn och ungdom med färdtjänsttillstånd betalar ungdomspris till den dag de fyller 20 år.
  • Vuxna med färdtjänsttillstånd betalar vuxenpris.
  • Ledsagare reser utan kostnad.
  • En medresenärer och egna barn reser till ordinarie färdtjänsttaxa. Två egna barn under sju år reser kostnadsfritt. Övriga medresenärer betalar tre gånger ordinarie färdtjänsttaxa.

Avbeställning

Du ska alltid avbeställa din resa om du inte avser att resa. Din avbeställning ska du göra snarast möjligt och det gäller även schemalagda resor som arbetsresor. Tänk på att din avbeställning ger någon annan möjlighet att resa.

Du betalar 100 kronor om du inte avbeställer din resa. Det gäller även om du avbeställer resan senare än en timme före avtalad tid.

Restider

Du har möjlighet att resa med färdtjänst under dessa tider:

  • Måndag–torsdag (helgfri): klockan 05–24.
  • Fredag (helgfri): klockan 05–02.
  • Lördag (helgfri - även midsommarafton, julafton och nyårsafton): klockan 05–02.
  • Söndag och helgdag: klockan 05–24.

Färdtjänst med allmän service

Du som har beviljats färdtjänsttillstånd har rätt till färdtjänst med allmän service. Har du behov av hjälp under färd i en omfattning som chauffören inte kan lämna så kan du beviljas rätt till ledsagare när reser med färdtjänstens fordon.

Personer med grav synskada och personer som bor i kommunernas särskilda boenden för äldre, med personal dygnet runt, har rätt till ledsagare utan prövning. Det gäller inte vid boende i servicelägenhet eller trygghetsboende.

Den hjälp som ges av chauffören vid allmän service varierar beroende på om du har med dig en ledsagare eller inte. Kontakta någon av färdtjänsthandläggarna på Region Blekinge om du har frågor kring färdtjänst med allmän service.

Färdtjänst med utökad service

Om du har behov av hjälp utöver vad som omfattas av den allmänna servicen så kan du bli beviljad utökad service. Den beviljas normalt för samma period som färdtjänsttillståndet men kan också beviljas för korta, tillfälliga behov.

Chaufförservice

Chaufförsservice innebär att du blir hämtad vid dörren till din bostad och följd till dörren vid resmålet.

Från 1 maj 2018 beviljas inte chaufförsservice av färdtjänsthandläggarna längre. Alla färdtjänstkunder kan om de så vill använda tjänsten, om de har behov av chaufförens stöd för att kunna ta sig till eller från fordonet. Tjänsten kan inte användas för andra behov än stöd och hjälp vid din förflyttning till och från bilen och hjälp med nödvändiga hjälpmedel.

Du kan exempelvis inte få chaufförsservice för hjälp att bära bagage eller att låsa dörren. Kom ihåg att du själv måste be om chaufförsservice när du ringer till beställningscentralen för att beställa din färdtjänstresa, och att du själv bestämmer i vilken omfattning du behöver hjälpen. Kanske klarar du att själv ta dig till bilen ibland eller på vissa platser.

Om du reser tillsammans med en ledsagare så kan du inte boka chaufförsservice, eftersom det då är ledsagarens uppgift att hjälpa dig till och från bilen.

Trapptransport

Vid behov kan du få rätt till trapptransport vid hemadressen i maximalt sex månader i väntan på annan bostad, bostadsanpassning eller liknande. Trapptransport kan inte ges om det är förenat med extrema svårigheter att utföra tjänsten eller oacceptabla risker för resenär eller chaufför. Trapptransportstjänsten förutsätter att du har tillgång till en rullstol och att du inte väger över 120 kilo.

Du ansöker om trapptransport vid hem- och besöksadressen hos vår beställningscentral via telefon. Din ansökan måste göras senast tio arbetsdagar före planerad användning. Det görs en inspektion av trappan och rullstolen innan man beslutar om trapptransport. Vi ringer och meddelar beslutet via telefon.

Ensamåkning

Ensamåkning kan beviljas om du har mycket speciella skäl.

Extra benutrymme

Om du av någon anledning har behov av större benutrymme än vad som är normalt.

Begränsad omvägstid

Om det finns särskilda skäl så kan tiden för omvägar begränsas.

Annan särskilt anpassad tilläggsservice

Beroende på individuella behov så kan det undantagsvis finnas behov av andra former av särskilt anpassad service under färdtjänstresan. Behöver du hjälp utöver tilläggsservicen så ingår inte det i färdtjänsten. Hjälpbehovet är då vanligtvis en uppgift för din hemkommun.

Arbetsresor och studieresor

En tur- och returresa per dag

Du som har färdtjänst och är yrkesverksam eller studerar kan beviljas arbetsresor via färdtjänsthandläggare på Region Blekinge. Du kan göra en resa per dag tur och retur mellan bostad och arbetsplats eller skola med färdtjänstens fordon. Du får också åka buss och tåg inom dina valda zoner och du får då ta med dig en ledsagare utan avgift.

Res med vår app

Som färdtjänstberättigad får du 25 procent i rabatt på 30-dagarsbiljetten. Du köper biljetten i vår app eller laddar ett resekort. Kom ihåg att ange din rabatt vid laddningstillfället. Ta kontakt med färdtjänsthandläggarna för mer information.

Resor utanför Blekinge

Även om du arbetar eller går i skolan utanför länet och arbetsplatsen respektive skolan ligger utanför gränsen 50 kilometer från din bostad, kan du i vissa fall beviljas arbetsresa med färdtjänstens fordon. Du kan efter en individuell bedömning beviljas ett begränsat antal resor, beroende på aktuell sträcka och övriga omständigheter. Ta kontakt med färdtjänsthandläggarna för mer information om detta skulle bli aktuellt för dig.

Bagage

Vid färdtjänstersa får du som färdtjänstresenär, medresenär och ledsagare ta med sig maximalt två kollin normalt bagage. Om du exempelvis har handlat så räknas din varukasse som bagage. Det gäller även hopfälld barnvagn om du reser med barn.

Chauffören hjälper dig som färdtjänstresenär med ditt bagage och eventuellt hjälpedel, i och ur fordonet. De förflyttningshjälpmedel som behövs för resan får också tas med.

Vid anslutningsresa till tåg, flyg eller liknande kan ytterligare bagage beviljas, men i rimlig omfattning. Prata med vår beställningscentral om detta är aktuellt. Ett extra förflyttningshjälpmedel får undantagsvis tas med i mån av plats och efter samråd med vår beställningscentral.

Ledsagare och medresenär ansvarar själva för hantering av sitt bagage och placerar det enligt chaufförens anvisningar. De kan inte förvänta sig eller kräva någon hjälp av chauffören med hantering av sitt bagage.

Ledsagare

Om du har tillstånd så kan du ta med dig en ledsagare gratis i färdtjänstens fordon. Det framgår av ditt färdtjänstbeslut om du har rätt till ledsagare.

Om du ska resa med buss eller tåg inom Blekinge så får du alltid ta med dig en ledsagare utan extra kostnad.

Matkasse

Chauffören kan hjälpa till med att bära två matkassar (eller kollin) till eller från din dörr. Det gäller även från en mötespunkt vid affären, järnvägsstationen eller flygplatsen till fordonet.

Tjänsten kostar extra och bokas i samband med att du beställer din färdtjänstresa hos vår beställningscentral. Avgiften gäller även för dig som är beviljad chaufförservice.

Rullstol

Om du är rullstolsburen så måste du kontrollera att den rullstol du planerar att sitta i vid färd är godkänd för transport av tillverkaren. Olika tillverkare av rullstolar har olika regler.

Om du inte kan flytta över och sitta i bilsätet under färd så ska det finnas ett intyg på att rullstolen är godkänd och utrustad på korrekt sätt för transport. Ta kontakt med din hjälpmedelsförskrivare för intyg.

Fakturering

Du betalar din serviceresa i efterhand mot faktura. På fakturan samlas alla resor som du har gjort under en månad tillbaka. Det kan vara resor med färdtjänst, Närtrafik och sjukresor.

Om fakturan inte betalas i tid får du en påminnelse. Under tiden som fakturan inte är betald vill vi att du köper dina resor ombord i samband med resan, du betalar då med betalkort, kontant eller med Swish.

När fakturan som du fick en påminnelse på är betald, kontaktar du oss om du vill betala mot faktura igen. Det kan vara bra att känna till att vi kommer att göra en individuell bedömning om du får resa mot faktura igen. Kontakta oss om du vill betala mot faktura igen.

Ansökan om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst hos färdtjänsthandläggare på Region Blekinge. Handläggningstiden för ansökan om färdtjänst tar upp till fyra veckor.

Ansökningsblankett finns att ladda ner från sidan "Trafik och resande" på Region Blekinges hemsida. Du kan även nå oss på telefonnummer 0455-233 90 vardagar mellan klockan 10–12. På telefonnumret svarar både handläggare och BLI-personal.

Det går även att ansöka om färdtjänst på 1177. Du kan ansöka själv eller åt någon annan, den som ansökan gäller måste vara folkbokförd i Blekinge. Du hittar mer information och länk till ansökan på 1177.se. 

Om ditt ärende gäller ansökningsblankett eller enklare upplysningar kan du tala med vem som helst av oss, om din fråga gäller exempelvis en pågående utredning eller ett mer komplicerat ärende kan du be att en handläggare ringer upp dig. Om ingen person är ledig för samtal när du ringer blir du kopplad till en röstbrevlåda och kan tala in ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Riksfärdtjänst

Allmänt om Riksfärdtjänst

Resa med Riksfärdtjänst kan enligt lag beviljas den som har ett stort och varaktigt funktionshinder som omöjliggör självständig resa med allmänna kommunikationer.

Med Riksfärdtjänst har personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre fritidsresor inom landet, till normala kostnader. Lagen ger dessa personer ersättning för fördyrade kostnader i samband med sådana resor, det vill säga kostnader som orsakas av funktionshindret. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Inte arbete eller studier.

Tillstånd krävs

För att få resa med Riksfärdtjänst måste du ha ett särskillt tillstånd. Ett tillstånd till färdtjänst ger inte automatiskt tillstånd till Riksfärdtjänst. Du gör ansökan hos din färdtjänsthandläggare.

Riksfärdtjänst får anlitas om du ansökt och fått tillstånd. Du "beställer" alltså inte en riksfärdtjänstresa, utan ansöker om varje resa du önskar göra. En bedömning görs om du uppfyller kraven för denna resa.

Vid frågor

Du kan kontakta våra färdtjänsthandläggare på telefonnummer 0455-233 90 under vardagar mellan klockan 10–12. Om ingen handläggare är anträffbar så kan du lämna ett meddelande och bli uppringd.

Sjukresa

Allmänt om sjukresor

För vissa besök inom hälso- och sjukvården i Blekinge kan sjukresa bli aktuellt, antingen med de allmänna kommunikationerna eller med Serviceresor.

Resebevis

Om din sjukresa är avgiftsfri får du ett resebevis tillsammans med din kallelse. Det gäller för resor inom Blekinge med våra bussar, Öresundståg, Pågatåg och Krösatågen.

Resebeviset är ditt färdbevis till och från sjukvården. Resebeviset är personligt och måste kunna visas upp i original vid resa tillsammans med legitimation. Ändringar i resebeviset gör det ogiltigt. Resebeviset gäller för tur- och returresa och en medresenär får följa med kostnadsfritt. Om resebeviset är utställt på en minderårig gäller resebeviset som färdbevis för hela familjen.

Resa med Serviceresor

Resor till sjukvården bör i första hand göras med de allmänna kommunikationerna. Om ditt hälsotillstånd innebär att du inte kan resa med de allmänna kommunikationerna kan du boka resa med Serviceresors fordon. För detta krävs i de flesta fall ett intyg från din vårdgivare.

Priser

Sjukresa med Serviceresors fordon har en egenavgift. Region Blekinge bestämmer storleken på denna avgift. Från 1 januari 2020 gäller att priset för sjukresa med Serviceresor följer biljettpriset i den allmänna kollektivtrafiken upp till maximalt 60 kronor för enkel resa.

Du betalar huvudsakligen mot faktura. Du kan även betala med Swish. När du beställer din resa så ska du meddela om du betalar med Swish. Swish-numret är 123 546 54 71. Om du betalar kontant så kan föraren maximalt växla en 200-kronorssedel.

Du kan alltid få besked om priset för din resa i samband med att du bokar resan.

Beställ resa

Om du behöver resa till vården beställer du din sjukresa med ett telefonsamtal till vår BLI-central. Eftersom vi samordnar resorna med färdtjänst och Närtrafik så uppskattar vi att du beställer din sjukresa i så god tid som möjligt, måndag–fredag. Undantag från detta görs bara vid akuta resor. Se aktuella öppettider och kontaktuppgifter till vår beställningscentral.

För akuta sjukresor utanför BLI-centralens öppettider ringer du telefonnummer 0455-165 00. Vänta kvar i luren över den förinspelade informationen. Därefter följer information hur du kommer i kontakt med vår dygnet-runt-service.

Sjukresa utanför Blekinge

Om du är remitterad till en sjukvårdsinrättning utanför Blekinges gränser beställer du din sjukresa hos BLI-centralen via telefon. Du åker sedan med allmänna kommunikationer eller Serviceresors fordon, beroende på vad din behandlande läkare uppgett i intyget. Beställning av tåg- och flygbiljetter görs på vardagar mellan klockan 8–17.

Tänk på att göra din beställning i god tid före avresan, måndag till fredag.

För mer information

Besök 1177 Vårdguidens hemsida för mer information om sjukresor.

Bussarna Ekoxen till Malmö och Linnéan till Växjö

Ett intyg behövs om du ska resa utanför länet. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken och resan beställs genom Blekingetrafikens beställningscentral. För bussarna som trafikerar sjukhusområdet i Karlskrona, se under anslutningsresor.

Ingen egenavgift tas ut. Behöver du en anslutningsresa från hemmet till bussen är denna resa kostnadsfri. 

Se respektive tidtabell. Tidtabellerna gäller helgfria vardagar, måndag till fredag.

Ekoxen, Karlskrona–Malmö

Målpunkter Tid
Blekingesjukhuset Karlskrona (huvudentrén) 07.00
Nättraby E22 (busshållplats) 07.10
Listerby E22 (busshållplats) 07.20
Ronneby resecentrum (fickan vid klockan) 07.30
Bräkne-Hoby vårdcentral (Parkvägen 4) 07.45
Blekingesjukhuset Karlshamn (huvudentrén) 08.00
Pukaviks rondell (Gustavstorpsvägen) 08.15
Sölvesborgs resecentrum (utanför stationen) 08.30
Centralsjukhuset Kristianstad (huvudentrén) 08.45
Universitetsjukhuset i Lund (huvudentrén) 10.00
Skånes universitetssjukhus Malmö (huvudentrén) 10.30

Ekoxen, Malmö–Karlskrona

Målpunkter Tid
Skånes universitetssjukhus Malmö (huvudentrén) 12.30
Universitetsjukhuset i Lund (huvudentrén) 13.30
Centralsjukhuset Kristianstad (huvudentrén) 14.15
Sölvesborgs resecentrum (utanför stationen) 14.30
Pukaviks rondell (Gustavstorpsvägen) 14.45
Blekingesjukhuset Karlshamn (huvudentrén) 15.00
Bräkne-Hoby vårdcentral (Parkvägen 4) 15.15
Ronneby resecentrum (fickan vid klockan) 15.30
Listerby E22 (busshållplats) 15.40
Nättraby E22 (busshållplats) 15.45
Blekingesjukhuset Karlskrona (huvudentrén) 16.00

Linnéan, Karlshamn–Växjö

Målpunkter Tid
Blekingesjukhuset Karlshamn (huvudentrén) 08.00
Vårdcentralen Tingsryd (Storgatan 87) 08.40
Centrallasarettet Växjö (huvudentrén) 09.15

Linnéan, Växjö–Karlshamn

Målpunkter Tid
Centrallasarettet Växjö (huvudentrén) 11.00
Vårdcentralen Tingsryd (Storgatan 87) 11.35
Blekingesjukhuset Karlshamn (huvudentrén) 12.30

Linnéan, Karlskrona–Växjö

Linjen trafikeras av Länstrafiken Kronoberg.

Målpunkter Tid
Blekingesjukhuset Karlskrona (huvudentrén) 11.00
Nättraby E22 (busshållplats) 11.05
Hasslö Vägskäl (hållplatsen E22) 11.10
Listerby E22 (busshållplats) 11.15
Ronneby resecentrum (fickan vid klockan) 11.25
Backaryd Macken 11.40
Hallabro Brandstationen 11.45
Vårdcentralen Tingsryd (Storgatan 87) 12.00
Centrallasarettet Växjö (huvudentrén) 12.45

Linnéan, Växjö–Karlskrona

Linjen trafikeras av Länstrafiken Kronoberg.

Målpunkter Tid
Centrallasarettet Växjö (huvudentrén) 15.00
Vårdcentralen Tingsryd (Storgatan 87) 15.45
Hallabro Brandstationen 16.00
Backaryd Macken 16.05
Ronneby resecentrum (fickan vid klockan) 16.20
Listerby E22 (busshållplats) 16.30
Hasslö Vägskäl (hållplatsen E22) 16.35
Nättraby E22 (busshållplats) 16.40
Blekingesjukhuset Karlskrona (huvudentrén) 16.45