Förseningsersättning

Ansök om förseningsersättning om din resa blivit försenad, eller hade blivit försenad om du inte valt ett alternativt färdsätt.

Allmänt om förseningsersättning

Vår målsättning är att trafiken ska fungera och att du som kund ska vara nöjd. Men ibland blir det förseningar eller fel i vår information. Förseningsersättningen gäller för alla resor med Blekingetrafiken.

Förseningsersättningen innebär att du kan få ersättning om din resa blir försenad, eller hade blivit försenad om du inte valt ett alternativt färdsätt. Du har också rätt till ersättning om du inte har hunnit köpa biljett när du fick information om förseningen, men fick välja ett annat transportmedel. Då gör vi avdrag motsvarande biljettpriset när vi ger dig ersättning. Rätt till ersättning förutsätter normalt att resan sker eller skulle ha skett med ett giltigt färdbevis.

Vart ska jag skicka min ansökan?

Enkelbiljetter, både appbiljetter och pappersbiljetter:  Vänd dig alltid till bolaget i det län där du startade din resa 

Periodbiljetter: Skicka din ansökan till oss om du reser på en av våra periodbiljetter

Exempel: 

Om du rest på en enkelbiljett från Malmö till Ronneby vänder du dig till Skånetrafiken (även om du har köpt biljetten i Blekingetrafikens app). 

Om du reser mellan Växjö och Karlskrona på en periodbiljett köp av Blekingetrafiken vänder du dig till oss, även om du började din resa i Kronobergs län. 

Reser du på ett periodkort från Skånetrafiken vänder du dig alltid till Skånetrafiken, även om du började din resa i Blekinge.

Här hittar du länkar till ansökningsformulär i våra grannlän:

Skåne eller i Köpenhamn

Kronoberg

Kalmar län 

Halland

Vid planerade trafikförändringar

Vid planerade trafikförändringar som vi har informerat om på vår hemsida och i vårt resesök på vår hemsida minst tre dygn i förväg ersätts endast förseningar som är större än de förannonserade.

Ersättning för eventuella omkostnader

Vi ersätter inte kostnader för flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst eller liknande.

Ersättning för taxiresor

Vi ersätter maximalt 1190 kronor om du valt att ta en annan transport. Maxbeloppet gäller per betalande resenär och kan då styrkt faktisk kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera resenärer som väljer att samåka med taxi. I de fall resenärer som inte tillhör samma resesällskap delat på kostnaden för taxi rekommenderar vi att ni begär delat kvitto av föraren. Taxikvitto och biljett i original måste skickas in till oss.

Ersättning för resa med egen bil

Ersättning för resa med eget fordon ersätts enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning, för närvarande 18,50 kronor per mil. Registreringsnummer ska anges i reklamationen. I de fall resenär ansöker om ersättning för parkeringskostnad och liknande ska kostnaden kunna styrkas.

Försening med 20–39 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa två alternativ:

  • 50 procent av ditt biljettpris i värdebevis, värdekod eller kontant. Väljer du något av våra värdebevis får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock maximalt 1190* kronor i värdebevis, värdekod eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 18,50 kronor per mil. Du har även rätt till ersättning för alternativ transport om det var skäligt att tro att förseningen skulle bli 20 minuter, men den faktiska förseningen blev mindre än 20 minuter.

* Gäller per betalande resenär.

Försening med 40–59 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa alternativ:

  • 75 procent av ditt biljettpris i värdebevis, värdekod eller kontant. Väljer du värdebevis eller värdekod får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock maximalt 1190* kronor i värdebevis, värdekod eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 18,50 kronor per mil.

* Gäller per betalande resenär.

Försening över 60 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa alternativ:

  • 100 procent av ditt biljettpris i värdebevis, värdekod eller kontant. Väljer du värdebevis eller värdekod får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock maximalt 1190* kronor i värdebevis, värdekod eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 18,50 kronor per mil.

* Gäller per betalande resenär.

Periodkortsresenärer

Resenärer med periodbiljett får samma ersättning som resenär med kontantbiljett.

Resor från Danmark och Skåne

Skånetrafiken ersätter förseningar som uppstått i Sverige och från Köpenhamn och Kastrup. DSB ersätter förseningar som uppstått i Danmark och där biljetten är köpt av DSB.

Resor med Resplusbiljetter

Om du har rest med en förbokad Resplus-biljett med byte mellan olika tåg och blir försenad så gör du din ansökan om ersättning via Resplus hemsida. Vid Resplusresor gäller särskilda regler för förseningsersättning.

Läs mer om Resplus förseningsersättning.

Här kan du ansöka om förseningsersättning för din Resplusresa.

Förseningsersättning för Serviceresor

För resor med färdtjänst och Öppen närtrafik är du garanterad att den överenskomna ankomsttiden har en felmarginal på upp till 10 minuter. Därefter återbetalas egenavgiften.

Undantaget är resor där det inte finns någon avtalad ankomsttid.

Undantag för förseningsersättning

Vi betalar inte ut någon ersättning vid planerade förändringar som vi har informerat om minst tre dygn tidigare. Exempelvis i vår app, i annonser, i hållplatser och på vår hemsida under planerad trafikinformation.

Så ansöker du om förseningsersättning

Ansök om ersättning via den digitala blanketten på denna sida.

  • Om du reser du med periodbiljett så räcker det att du anger ditt kortnummer när du fyller i din ansökan.
  • Om du har köpt en biljett i mobilen vill vi att du fyller i ditt mobilnummer.

Var noga med att fylla i alla uppgifter rätt; adress, kontonummer och ärendenummer. Övriga biljetter och kvitton ska skickas in till oss i original. Det är viktigt att du anger det ärendenummer som du fick när du skrev in din ansökan.

Har du skickat ditt ärende om förseningsersättning till oss istället för till det bolag som har ansvar för att behandla din ansökan vidarebefordrar vi ditt ärende till rätt bolag.

Skicka in dina kvitton och/eller biljetter kostnadsfritt till:

Blekingetrafiken, Region Blekinge
SVARSPOST 207 592 17
371 20 Karlskrona

Du behöver inte frankera kuvertet.

Vi sparar dina kunduppgifter under 1 år.

Ansök om förseningsersättning

Vi arbetar så snabbt vi kan och tar hand om ärendena i den ordning som de kommer in till oss. Under sommaren och i juletider kan handläggningstiden vara betydligt längre än under resten av året.

TILL FORMULÄRET (öppnas i ett nytt fönster)