Förseningsersättning

Nya rutiner för ansökan om förseningsersättning
Du ansöker du om förseningsersättning hos det länstrafikbolag som du köpte din biljett av oavsett var du började din resa. Här hittar du vårt ansökningsformulär och våra grannläns.

Allmänt om förseningsersättning

Vår målsättning är att trafiken ska fungera och att du som kund ska vara nöjd. Men ibland blir det förseningar eller fel i vår information. 

Vi handlägger inkomna ärenden så snart vi kan.  

Vart ska jag skicka min ansökan?

Enkelbiljetter, både appbiljetter och pappersbiljetter: Vänd dig alltid till det länstrafikbolag som du köpte din biljett av.

Här kan du ta del av de villkor som gäller för att få ersättning.

Köpt din resa av oss

Använder du vår app eller har köpt din biljett på en buss, i en biljettautomat, på vår hemsida eller hos ett ombud i Blekinge ansöker du här.

Här ansöker du om ersättning vid försening. 

Så ansöker du om förseningsersättning

Du ansöker enklast via de formulär du hittar ovan.

  • Om du reser du med periodbiljett så räcker det att du anger ditt resekortnummer när du fyller i din ansökan.
  • Om du har köpt en biljett i mobilen vill vi att du fyller i ditt mobilnummer.

Var noga med att fylla i alla uppgifter rätt; adress. personnummer och ärendenummer. Övriga biljetter och kvitton ska skickas in till oss i original. Det är viktigt att du anger det ärendenummer som du fick när du skrev in din ansökan.

Har du skickat ditt ärende om förseningsersättning till oss istället för till det länstrafikbolag som har ansvar för att behandla din ansökan vidarebefordrar vi ditt ärende till rätt länstrafikbolag

Skicka in dina kvitton och/eller biljetter kostnadsfritt till:

Blekingetrafiken, Region Blekinge
SVARSPOST 207 592 17
371 20 Karlskrona

Du behöver inte frankera kuvertet.

Vi sparar dina kunduppgifter under 1 år.

Köpt din biljett i annat län

Har du köpt din biljett i ett annat län, eller ett annat läns app ansöker du om ersättning i respektive län.

Skåne / Köpenhamn

Kronoberg

Kalmar län 

Halland

Västra Götalands län

Köpt din resa av DSB i Danmark

 

DSB ersätter förseningar som uppstått i Danmark och där biljetten är köpt av DSB.

Här ansöker du om ersättning vid försening. 

Köpt en Resplusbiljett

Om du har rest med en förbokad Resplus-biljett med byte mellan olika tåg och blir försenad så gör du din ansökan om ersättning via Resplus hemsida. Vid Resplusresor gäller särskilda regler för förseningsersättning.

Läs mer om Resplus förseningsersättning.

Här kan du ansöka om förseningsersättning för din Resplusresa.

När kan jag ansöka om ersättning?

Vänd dig alltid till det länstrafikbolag som du köpte din biljett av. Nedan villkor gäller när du köpt din resa via Blekingetrafiken. För övriga villkor se respektive länstrafikbolag. 

Förseningsersättningen innebär att du kan få ersättning om din resa blir minst 20 minuter försenad, eller hade blivit försenad om du inte valt ett alternativt färdsätt. Du har också rätt till ersättning om du inte har hunnit köpa biljett när du fick information om förseningen, men fick välja ett annat transportmedel. Då gör vi avdrag motsvarande biljettpriset när vi ger dig ersättning. Rätt till ersättning förutsätter normalt att resan sker eller skulle ha skett med ett giltigt färdbevis.

Vid planerade trafikförändringar

Vid planerade trafikförändringar som vi har informerat om på vår hemsida och i vår reseplanerare minst tre dygn i förväg ersätts endast förseningar som är större än de förannonserade.

Ersättning för eventuella omkostnader

Vi ersätter inte kostnader för flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst eller liknande.

Ersättning för taxiresor

Vi ersätter maximalt 1220 kronor om du valt att ta en annan transport. Maxbeloppet gäller per resenär och kan då styrkt faktisk kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera resenärer som väljer att samåka med taxi. I de fall resenärer som inte tillhör samma resesällskap delat på kostnaden för taxi rekommenderar vi att ni begär delat kvitto av föraren. Taxikvitto och biljett i original måste skickas in till oss.

Ersättning för resa med egen bil

Ersättning för resa med eget fordon ersätts enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning, för närvarande 18,50 kronor per mil. Registreringsnummer ska anges i reklamationen. I de fall resenär ansöker om ersättning för parkeringskostnad och liknande ska kostnaden kunna styrkas.

Försening med 20 - 39 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa två alternativ:

  • 50 % av ditt biljettpris i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Väljer du något av våra värdebevis får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock max 1220* kronor i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 18,50 kronor per mil. Du har även rätt till ersättning för alternativ transport om det var skäligt att tro att förseningen skulle bli 20 minuter, men den faktiska förseningen blev mindre än 20 minuter.

 

Försening med 40 - 59 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa alternativ:

  • 75 % av ditt biljettpris i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Väljer du något av våra värdebevis får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock max 1220* kronor i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 18,50 kronor per mil.

 

Försening över 60 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa alternativ:

  • 100 % av ditt biljettpris i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Väljer du något av våra värdebevis får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock max 1220* kronor i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 18,50 kronor per mil.

 

Periodkortsresenärer

Periodkortsresenärer får samma ersättning som resenär med kontantbiljett.

Här ansöker du om ersättning vid försening. 

Förseningsersättning för Serviceresor

För resor med färdtjänst och Öppen närtrafik är du garanterad att den överenskomna ankomsttiden har en felmarginal på upp till 10 minuter. Därefter återbetalas egenavgiften.

Undantaget är resor där det inte finns någon avtalad ankomsttid.