Flytta reskassa

Har du gammal reskassa kvar? Flytta över din reskassa till en värdekod. Värdekoden använder du för att köpa biljetter för.

Företag eller organisation? Skaffa en värdekod och köp sedan biljetter i Företagsportalen.