Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
En resenär håller en smartphone mot en röd biljettläsare på bussen.

Tillgänglighets-redogörelse för appen

Vi tillhandahåller appen Blekingetrafiken. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna använda appen.

Tillgänglighet för appen Blekingetrafiken

Den här sidan beskriver hur vår app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Appens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. I avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” finns detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver innehåll från vår app som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, så kan du meddela oss via följande formulär.

Du kan även kontakta oss via e-postadressen kundservice@blekingetrafiken.se eller ringa telefonnummer 0455-569 00.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss via följande formulär så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även kontakta oss via e-postadressen kundservice@blekingetrafiken.se eller ringa telefonnummer 0455-569 00.

Meddela tillgänglighetsbrister i appen

Meddelandefunktionen är helt anonym. Formuläret används endast för rapportering av tillgänglighetsrelaterade problem. Kontakta i stället vår kundservice om du behöver allmän hjälp med appen. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Internt serverfel

Vänligen ladda om sidan eller försök igen senare.

Om problemet kvarstår, vänligen rapportera ditt problem och nämn detta felmeddelande och vad som orsakade det.

Beskriv de problem du upplever så utförligt som möjligt. Exempelvis vad som händer, vad du försöker göra, i vilken app-version, med vilket operativsystem och med vilket hjälpmedel.

De eventuella personuppgifter du skickar tillsammans med ditt meddelande samlas in och behandlas för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi granskar löpande våra tjänster i appen.

Appen har i samband med det nya lagkravet granskats av en oberoende aktör och arbetet pågår nu med att justera och öka tillgängligheten. Nedan redovisas exempel på brister som vi har fått till oss och som vi jobbar med att förändra.

Prioriterade åtgärder för iOS

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder utan synförmåga, med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende:

  • Vi ska säkerställa möjlighet till skalbar text (planeras vara klart under hösten 2023).
  • Möjliggör för skärmrotation (planeras vara klart under hösten 2023).
  • Felmeddelanden måste skrivas ut i text och kunna läsas upp (planeras vara klart under hösten 2023).
  • Kontrollera att element är grupperade korrekt för att minska onödig navigering (planeras vara klart under hösten 2023).

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med nedsatt styrka och nedsatt rörlighet:

  • Kontrollera att element är grupperade korrekt för att minska onödig navigering (planerat klart första och andra kvartalet 2022).

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med kognitiv nedsättning:

  • Felmeddelanden måste skrivas ut i text och kunna läsas upp (planeras vara klart under hösten 2023).
  • Kontrollera att element är grupperade korrekt för att minska onödig navigering (planeras vara klart under hösten 2023).

Prioriterade åtgärder för Android

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med kognitiv nedsättning:

  • Möjliggör för skärmrotation (planeras vara klart under hösten 2023).

Hur vi testat appen

Blekingetrafiken, Skånetrafiken och Östgötatrafiken har gemensam app-utveckling. Då apparna bara har marginella skillnader har vi utgått ifrån den granskning som gjordes av appen Skånetrafiken under april 2021. Granskning gjordes av konsultbolaget Funka.

Tillgänglighetsgranskningarna öppnas som PDF-dokument.

Parallellt med Funkas granskning har flera användbarhetstester genomförts med personer som är blinda eller har kraftigt nedsatt syn. Vi arbetar löpande för att förbättra tillgängligheten på våra digitala plattformar.

Appen publicerades år 2017. Senaste bedömningen gjordes april 2021. Redogörelsen uppdaterades senast den 1 december 2023.

Sidan uppdaterad: 2024-06-06 klockan 09.11