Zoner

Våra priser bygger på ett zonsystem där vi delar in varje kommun i en tätortszon och en landsbygdszon. Skärgården är indelad i skärgårdszoner.

Allmänt om zoner

När du reser inom en zon så betalar du för den zonen. Reser du vidare till ytterligare en zon så blir den tillkommande zonen billigare. Du betalar som mest för åtta zoner.

Prissättningen med zoner tillämpas också för färdtjänst och öppen närtrafik samt i vår skärgårdstrafik (under vår, höst och vinter). I denna trafik är zonpriset ett annat, och i öppen närtrafik och i skärgårdstrafiken är zonantalet också ett annat.

Våra zoner

  • Zon 1: När du inom staden
  • Zon 2: När du reser inom kommunen
  • Zon 3-4: När du reser mellan kommuner
  • Zon 5-7: När du reser i länet
  • Zon 8: När du reser inom hela länet