Rabatter

Barn, studenter, seniorer och ni som åker tillsammans får alltid rabatt.

Barn under 7 år

Barn under 7 år åker gratis och behöver ingen biljett.

Barn från 7 till 19 år

Barn från 7 år till och med 19 år får 40 procent rabatt i rabatt på alla biljetter.

Räkneexempel

Loa ska resa från Kungsplan till Amiralen. Ordinarie pris för en vuxen är 26 kronor, men Loa är 19 år och får 40 procent i rabatt på biljettpriset. Loa köper biljetten i appen och betalar 15,60 kronor.

Så har vi räknat

  • Rabatt: 26 ∙ 0,40 = 10,40 kronor
  • Totalpris: 26 - 10,40 = 15,60 kronor

Student

Du som student får 25 procent i rabatt på alla våra ordinariebiljetter. Obeservera att rabatten inte gäller våra kampanjbiljetter som exempelvis Sommarbiljetten.

Särskilda krav för dig som är student

För dig som studerar gäller särskilda krav om studieform, studietakt och uppvisande av digitalt kort med studentresesymbolen.

Studentresesymbolen i gul färg

Du kan endast få Studentrabatt om du studerar med en studietakt på minst 50 procent, minst tio sammanhängande veckor under en termin. Studierna ska genomföras på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning som är berättigad till studiemedel av CSN. Du ska även kunna visa upp legitimation och det digitala Mecenat-, STUK/Studentkortet eller WeStudents-kortet med studentresesymbolen.

Räkneexempel

Mio ska resa från Karlshamn resecentrum till Campus Östra Piren. Ordinarie pris för en vuxen är 26 kronor, men Mio studerar på heltid på Blekinge Tekniska Högskola och får 25 procent i rabatt på biljettpriset. Mio köper biljetten i appen och betalar 18,75 kronor.

Så har vi räknat

  • Rabatt: 26 ∙ 0,25 = 6,50 kronor
  • Totalpris: 26 - 6,50 = 19,50 kronor

Senior 65+ år

Du som har fyllt 65 år eller är äldre får 25 procent i rabatt på alla biljetter.

Även du som är berättigad till färdtjänst oavsett ålder får nyttja rabatten Senior 65+ år. Kom ihåg att du ska kunna visa upp ditt färdtjänstkort och legitimation.

Räkneexempel

Sam ska resa från Sölvesborgs resecentrum till Karlshamn resecentrum. Ordinarie pris för en vuxen är 70 kronor, men Sam är 65 år och får 25 procent i rabatt på biljettpriset. Sam laddar sitt resekort med en biljett på vår hemsida och betalar 52,50 kronor. Biljetten aktiverar Sam i biljettautomaten på stationen innan Sam går ombord på tåget.

Så har vi räknat

  • Rabatt: 70 ∙ 0,25 = 19,25 kronor
  • Totalpris: 70 - 19,25 = 52,50 kronor

Tillsammans

Alla som reser tillsammans får 25 procent i rabatt på totalpriset på alla biljetter. Det kan vara vuxna, barn, studenter, unga och seniorer som reser tillsammans på en gemensam biljett.

Räkneexempel

Sasha och Robin ska resa från Olofströms resecentrum till Karlshamn resecentrum. Ordinarie pris för en vuxen är 70 kronor, men eftersom Sasha och Robin reser tillsammans så får de 25 procent i rabatt på totalpriset. Sasha köper biljetten i biljettautomaten och betalar 105 kronor.

Så har vi räknat

  • Rabatt: (70 + 70) ∙ 0,25 = 35 kronor
  • Totalpris: (70 + 70) - 35 = 105 kronor
Så fungerar Tillsammansrabatten

När ni har köpt en biljett för två personer eller fler så blir detta er gemensamma biljett. Det är bara en av er som har biljetten i sin app eller på sitt resekort. Om din resekompis inte har möjlighet att åka någon dag, kan du självklart använda biljetten för din resa så länge du har biljetten i din app eller på ditt resekort.

Om ni åker tillsammans men en av er väljer att stiga av vid en tidigare hållplats ska du som åker vidare vara den som har biljetten i din app eller på ditt resekort.

Och du, rabatten får du automatiskt när du köper en biljett för två stycken eller fler. Du behöver aldrig tänka på att ange din rabatt, den dras av automatiskt på totalpriset oavsett var du köper din biljett. Bra, va?