Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
En kontrollant håller upp en apparat för att kontrollera biljetter.

Personuppgiftshantering vid kameraövervakning

På Krösatåg är SJ ABs medarbetare utrustade med kroppsburna kameror för att öka tryggheten och säkerheten för resenärer och medarbetare. Dessutom är fasta trygghetskameror installerade ombord på tågen. Detta för att förebygga hotfulla och våldsamma situationer samt att dokumentera incidenter.

Om kroppsburen kamera

De kroppsburna kamerorna bärs på uniformen och spelar in rörlig bild och ljud. De kroppsburna kamerorna kan användas på tåget, i tågets närområde och på plattformen. Kamerorna har automatisk förinspelning och aktiveras vid upplevelse av eller risk för hotfull situation. Vid misstanke om brott kan materialet delas till utredande myndighet.

Personuppgiftsansvarig

SJ AB, 105 50 Stockholm

Telefonnummer: 010-751 60 00

E-postadress: diariet@sj.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

E-postadress: dataskydd@sj.se

Läs mer om hanteringen av personuppgifter på SJ:s hemsida

Om fasta kameror

För din och andras säkerhet är några fordon utrustat med fasta trygghetskameror som spelar in bild. Syftet är att förebygga och förhindra brott. Det framgår vid fordonets entré om fasta kameror finns ombord eller inte.

Det inspelade materialet från fasta trygghetskameror lagras i upp till 14 dagar på krypterat lagringsmedia.

Sidan uppdaterad: 2024-06-06 klockan 09.07