Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
Blekingetrafikens vita logotyp mot röd bakgrundsfärg.

Bekvämare resa och punktligare Krösatåg när avtal tecknas med ny entreprenör

Blekingetrafikens vita logotyp mot röd bakgrundsfärg.
Publicerad: 2020-12-03 klockan 08.00  |  Pressmeddelande  |  Arkiverad

Nu står det klart att SJ AB kommer att köra Krösatågen och ha hand om underhållet i 12 år framåt. Förberedelserna är igång inför avtalsstarten som är i december 2021. För kunderna som åker Krösatåg kommer det innebära en bekvämare resa och punktligare tåg.

Under året har Blekingetrafiken tillsammans med Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik, Hallandstrafiken och Skånetrafiken upphandlat drift och underhåll av Krösatågen. Det är SJ AB som har tilldelats uppdraget som börjar 12 december 2021 och gäller i 12 år framåt.

Bättre reseupplevelse

För kunderna innebär det nya avtalet en rad förbättringar. Nu ställs högre krav på att få nöjdare kunder, vilket kommer att följas upp genom löpande mätningar och statistik. Dessutom mäts Krösatågens punktlighet genom det så kallade incitamentsavtalet, ju punktligare tågen är desto större ersättning utgår till entreprenören. Under de närmaste åren kommer även nya fordon ersätta de som finns idag. Den moderna tågen kommer att förbättra reseupplevelsen ytterligare.

– Kunderna som reser med Krösatågen mellan Karlskrona och Emmaboda är mycket nöjda, visar våra kundundersökningar. Vi nöjer oss inte med de goda resultaten utan för oss är det oerhört viktigt att fortsätta att sätta kunderna i fokus i allt vi gör, därför kommer en del av ersättningen till entreprenören utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och tågens punktlighet, säger Jakob Emander, tillförordnad Trafikchef på Blekingetrafiken.

– Ett samlat avtal med både drift och underhåll av Krösatågen ska ge kunderna en smidig och trygg resa till både arbete, studier och fritid. Detta avtal ger oss goda förutsättningar till en fortsatt hög kvalité på trafiken och till ett ökat resande för regionens invånare, säger Peter Christensen, ordförande för Trafiknämnden inom Region Blekinge.

– Arbetet med upphandlingen har pågått i flera år och det är alltid lika roligt att nå målet. Vi har haft ett fokus på både kvalité och ökad kundnöjdhet för det kommande trafikavtalet och vi upplever att vi fått gehör genom det stora intresset för upphandlingen. Det vinnande anbudet återspeglar Blekingetrafikens visioner kring ständig förbättring och utveckling av Krösatågstrafiken, säger Pär Welander, tillförordnad Trafikdirektör på Blekingetrafiken.

Avtalets omfattning

Inom Blekinge kör Krösatåg på sträckan Karlskrona-Emmaboda. Det nya Krösatågsavtalet omfattar alla Krösatåg mellan Linköping i norr och Hässleholm i söder, Halmstad i väster samt Kalmar och Karlskrona i öster. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till cirka 7,5 miljoner kilometer. Krösatågen hade 3,5 miljoner kunder 2019.

De upphandlande länen ser fram emot att få arbeta med SJ AB och kunna utveckla den gemensamma trafiken i och mellan länen. Avtal med SJ AB tecknas först när avtalsspärren har löpt ut. Uppdraget börjar den 12 december 2021 och gäller till 2033.

Sidan uppdaterad: 2024-04-16 klockan 11.51