Vårt uppdrag

Blekingetrafiken är ett verksamhetsområde inom Region Blekinge.

Vårt uppdrag är att se till att det finns goda allmänna kommunikationer inom länet samt till och från Blekinge. Vår verksamhet utgörs av: 

  • Busstrafik i Blekinge samt till och från angränsande län.
  • Tågtrafik med Öresundståg mellan Karlskrona och Malmö/Köpenhamn.
  • Tågtrafik med Krösatågen mellan Karlskrona och Emmaboda.
  • Tågtrafik med Pågatågen mellan Karlshamn och Kristianstad
  • Skärgårdstrafik i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg.
  • Serviceresor i hela Blekinge (Färdtjänst, Sjukresor och Öppen närtrafik).
  • Skolskjutstrafik i Blekinge.

Blekingetrafiken äger inte några fordon (undantaget är fyra Öresundståg) eller har egna förare. All trafik körs på entreprenad, det vill säga att Blekingetrafiken anlitar bolag som exempelvis Bergkvarabuss, Transdev, Affärsverken m fl för att köra och bemanna våra bussar, tåg och båtar.

Vi är en politiskt styrd organisation. Trafikdirektören och verksamhetsområdet ansvarar utveckling och drift av buss-, tåg-, skärgårdstrafik och serviceresor bl.a. färdtjänst och sjukresor.

Region Blekinge
Adress: Bättringsvägen, 371 81 Karlskrona
Organisationsnummer: 232100-0081
Juridiskt namn: Blekinge Läns Landsting